HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 22.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bukovce

Názov obce: Bukovce
Kód obce: 527181
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 235 m n.m.
ERB Obce Bukovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 50 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 11,06 km2 - 1106 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,80 km2 580 ha - 52%
- Pôda orná: 1,77 km2 - 177 ha - 30,43%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,18 km2 - 18 ha - 3,03%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,86 km2 - 386 ha - 66,54%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,26 km2 - 526 ha - 48%
- Lesný pozemok: 3,44 km2 - 344 ha - 65,39%
- Vodná plocha: 0,19 km2 - 19 ha - 3,64%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,40 km2 - 40 ha - 7,60%
- Plocha ostatná: 1,23 km2 - 123 ha - 23,37%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 256 293 291 285 280 281 271 273 267 259 255
Ženy 259 298 294 289 282 291 279 282 276 264 262
Spolu 515 591 585 574 562 572 550 555 543 523 517
 
Muži % 49,71% 49,58% 49,74% 49,65% 49,82% 49,13% 49,27% 49,19% 49,17% 49,52% 49,32%
Ženy % 50,29% 50,42% 50,26% 50,35% 50,18% 50,87% 50,73% 50,81% 50,83% 50,48% 50,68%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 2 3 - 2 3 - 4
Ženy - - - 2 5 4 3 2 - 3 3
Spolu 0 0 0 4 7 7 3 4 3 3 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 3 6 2 1 5 4 5
Ženy - - - 6 1 2 4 - 3 5 1
Spolu 0 0 0 10 4 8 6 1 8 9 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -1 -3 -2 1 -2 -4 -1
Ženy - - - -4 4 2 -1 2 -3 -2 2
Spolu 0 0 0 -6 3 -1 -3 3 -5 -6 1

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1