HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Baňa

Názov obce: Baňa
Kód obce: 527114
Názov okresu: Stropkov Kód okresu: 711
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 413 m n.m.
ERB Obce Baňa

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 99 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 1,91 km2 - 191 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,05 km2 105 ha - 55%
- Pôda orná: 0,50 km2 - 50 ha - 47,71%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 7,03%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,47 km2 - 47 ha - 45,25%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,87 km2 - 87 ha - 45%
- Lesný pozemok: 0,68 km2 - 68 ha - 77,94%
- Vodná plocha: 0,00 km2 - 0 ha - 0,26%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,11 km2 - 11 ha - 13,12%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 8,68%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 96 106 103 100 101 99 98 97 99 96 92
Ženy 94 96 94 96 91 90 90 86 85 84 84
Spolu 190 202 197 196 192 189 188 183 184 180 176
 
Muži % 50,53% 52,48% 52,28% 51,02% 52,60% 52,38% 52,13% 53,01% 53,80% 53,33% 52,27%
Ženy % 49,47% 47,52% 47,72% 48,98% 47,40% 47,62% 47,87% 46,99% 46,20% 46,67% 47,73%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 - - 2 - -
Ženy - - - - - 2 2 1 - - 1
Spolu 0 0 0 0 0 3 2 1 2 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - - - - 1 3 1
Ženy - - - - 3 1 - 2 - 1 1
Spolu 0 0 0 2 3 1 0 2 1 4 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 - 1 - - 1 -3 -1
Ženy - - - - -3 1 2 -1 - -1 -
Spolu 0 0 0 -2 -3 2 2 -1 1 -4 -1

Stropkov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1