HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Ľubotín

Názov obce: Ľubotín
Kód obce: 526878
Názov okresu: Stará Ľubovňa Kód okresu: 710
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 492 m n.m.
ERB Obce Ľubotín

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 124 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,84 km2 - 1084 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,48 km2 848 ha - 78%
- Pôda orná: 2,86 km2 - 286 ha - 33,73%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,26 km2 - 26 ha - 3,07%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 5,36 km2 - 536 ha - 63,21%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,37 km2 - 237 ha - 22%
- Lesný pozemok: 0,25 km2 - 25 ha - 10,44%
- Vodná plocha: 0,26 km2 - 26 ha - 10,83%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,95 km2 - 95 ha - 39,92%
- Plocha ostatná: 0,92 km2 - 92 ha - 38,81%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 650 642 652 654 650 664 665 670 662 665 678
Ženy 675 678 688 694 688 693 688 694 688 689 697
Spolu 1325 1320 1340 1348 1338 1357 1353 1364 1350 1354 1375
 
Muži % 49,06% 48,64% 48,66% 48,52% 48,58% 48,93% 49,15% 49,12% 49,04% 49,11% 49,31%
Ženy % 50,94% 51,36% 51,34% 51,48% 51,42% 51,07% 50,85% 50,88% 50,96% 50,89% 50,69%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 9 15 8 7 9 9 9
Ženy - - - 16 6 10 9 12 10 11 4
Spolu 0 0 0 31 15 25 17 19 19 20 13

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 3 4 1 7 5 4 2
Ženy - - - 4 2 8 5 6 6 2 3
Spolu 0 0 0 8 5 12 6 13 11 6 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 6 11 7 - 4 5 7
Ženy - - - 12 4 2 4 6 4 9 1
Spolu 0 0 0 23 10 13 11 6 8 14 8

Stará Ľubovňa

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1