HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hajtovka

Názov obce: Hajtovka
Kód obce: 526703
Názov okresu: Stará Ľubovňa Kód okresu: 710
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 538 m n.m.
ERB Obce Hajtovka

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 29 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 3,05 km2 - 305 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,48 km2 148 ha - 48%
- Pôda orná: 0,30 km2 - 30 ha - 20,15%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,03 km2 - 3 ha - 1,81%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,15 km2 - 115 ha - 78,04%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,57 km2 - 157 ha - 52%
- Lesný pozemok: 1,26 km2 - 126 ha - 80,33%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 3,57%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,17 km2 - 17 ha - 10,93%
- Plocha ostatná: 0,08 km2 - 8 ha - 5,17%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 51 48 48 49 48 47 49 48 48 46 44
Ženy 42 42 43 44 43 42 44 43 42 40 37
Spolu 93 90 91 93 91 89 93 91 90 86 81
 
Muži % 54,84% 53,33% 52,75% 52,69% 52,75% 52,81% 52,69% 52,75% 53,33% 53,49% 54,32%
Ženy % 45,16% 46,67% 47,25% 47,31% 47,25% 47,19% 47,31% 47,25% 46,67% 46,51% 45,68%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - - - - - - -
Ženy - - - - - 1 - - - - 1
Spolu 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - - 1 1 - 2 -
Ženy - - - - 1 2 1 1 - 1 -
Spolu 0 0 0 2 1 2 2 2 0 3 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 - - -1 -1 - -2 -
Ženy - - - - -1 -1 -1 -1 - -1 1
Spolu 0 0 0 -2 -1 -1 -2 -2 0 -3 1

Stará Ľubovňa

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1