HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hincovce

Názov obce: Hincovce
Kód obce: 526568
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 443 m n.m.
ERB Obce Hincovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 32 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,49 km2 - 649 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,32 km2 432 ha - 67%
- Pôda orná: 2,21 km2 - 221 ha - 51,12%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 1,13%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,07 km2 - 207 ha - 47,75%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,16 km2 - 216 ha - 33%
- Lesný pozemok: 1,87 km2 - 187 ha - 86,59%
- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 0,78%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,24 km2 - 24 ha - 11,04%
- Plocha ostatná: 0,03 km2 - 3 ha - 1,59%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 99 102 104 106 107 106 108 112 115 117 115
Ženy 97 96 102 102 100 99 100 104 104 105 107
Spolu 196 198 206 208 207 205 208 216 219 222 222
 
Muži % 50,51% 51,52% 50,49% 50,96% 51,69% 51,71% 51,92% 51,85% 52,51% 52,70% 51,80%
Ženy % 49,49% 48,48% 49,51% 49,04% 48,31% 48,29% 48,08% 48,15% 47,49% 47,30% 48,20%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 1 4 - - 2 1
Ženy - - - 2 - - - 2 1 1 -
Spolu 0 0 0 5 2 1 4 2 1 3 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 1 1 2 1 2 - -
Ženy - - - 2 1 2 - 1 1 - -
Spolu 0 0 0 4 2 3 2 2 3 0 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 - 2 -1 -2 2 1
Ženy - - - - -1 -2 - 1 - 1 -
Spolu 0 0 0 1 0 -2 2 0 -2 3 1

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1