HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Harichovce

Názov obce: Harichovce
Kód obce: 526533
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 451 m n.m.
ERB Obce Harichovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 162 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,80 km2 - 1080 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,75 km2 575 ha - 53%
- Pôda orná: 1,54 km2 - 154 ha - 26,81%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,18 km2 - 18 ha - 3,06%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,03 km2 - 403 ha - 70,13%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,05 km2 - 505 ha - 47%
- Lesný pozemok: 4,04 km2 - 404 ha - 79,91%
- Vodná plocha: 0,10 km2 - 10 ha - 1,99%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,60 km2 - 60 ha - 11,94%
- Plocha ostatná: 0,31 km2 - 31 ha - 6,15%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 813 837 840 844 846 857 868 879 876 884 896
Ženy 822 871 873 876 877 882 896 907 926 929 942
Spolu 1635 1708 1713 1720 1723 1739 1764 1786 1802 1813 1838
 
Muži % 49,72% 49,00% 49,04% 49,07% 49,10% 49,28% 49,21% 49,22% 48,61% 48,76% 48,75%
Ženy % 50,28% 51,00% 50,96% 50,93% 50,90% 50,72% 50,79% 50,78% 51,39% 51,24% 51,25%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 6 10 9 5 3 12 7
Ženy - - - 9 7 8 11 5 17 10 11
Spolu 0 0 0 19 13 18 20 10 20 22 18

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 12 11 9 5 10 11 4 5
Ženy - - - 6 13 4 9 6 7 10 6
Spolu 0 0 0 18 24 13 14 16 18 14 11

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -5 1 4 -5 -8 8 2
Ženy - - - 3 -6 4 2 -1 10 - 5
Spolu 0 0 0 1 -11 5 6 -6 2 8 7

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1