HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Domaňovce

Názov obce: Domaňovce
Kód obce: 526479
Názov okresu: Levoča Kód okresu: 704
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 436 m n.m.
ERB Obce Domaňovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 70 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,83 km2 - 1283 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,16 km2 916 ha - 71%
- Pôda orná: 6,70 km2 - 670 ha - 73,11%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 0,80%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,39 km2 - 239 ha - 26,09%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,68 km2 - 368 ha - 29%
- Lesný pozemok: 3,05 km2 - 305 ha - 83,04%
- Vodná plocha: 0,13 km2 - 13 ha - 3,67%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,37 km2 - 37 ha - 10,17%
- Plocha ostatná: 0,11 km2 - 11 ha - 3,12%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 440 436 434 443 436 441 442 445 448 453 458
Ženy 458 453 447 449 444 439 437 451 460 470 478
Spolu 898 889 881 892 880 880 879 896 908 923 936
 
Muži % 49,00% 49,04% 49,26% 49,66% 49,55% 50,11% 50,28% 49,67% 49,34% 49,08% 48,93%
Ženy % 51,00% 50,96% 50,74% 50,34% 50,45% 49,89% 49,72% 50,33% 50,66% 50,92% 51,07%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 7 2 7 4 11 6 3
Ženy - - - 4 2 2 6 8 7 3 7
Spolu 0 0 0 12 9 4 13 12 18 9 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 - 3 4 4 3 3
Ženy - - - 2 2 2 5 3 2 1 2
Spolu 0 0 0 5 4 2 8 7 6 4 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 5 2 4 - 7 3 -
Ženy - - - 2 - - 1 5 5 2 5
Spolu 0 0 0 7 5 2 5 5 12 5 5

Levoča

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1