HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 19.10.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Danišovce

Názov obce: Danišovce
Kód obce: 526444
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 457 m n.m.
ERB Obce Danišovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 107 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,30 km2 - 430 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,28 km2 228 ha - 53%
- Pôda orná: 1,70 km2 - 170 ha - 74,83%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,03 km2 - 3 ha - 1,24%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,55 km2 - 55 ha - 23,93%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,02 km2 - 202 ha - 47%
- Lesný pozemok: 1,82 km2 - 182 ha - 90,06%
- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 1,16%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,16 km2 - 16 ha - 7,82%
- Plocha ostatná: 0,02 km2 - 2 ha - 0,97%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 179 179 210 222 233 234 256 263 272 273 267
Ženy 183 180 204 216 221 223 237 246 252 254 255
Spolu 362 359 414 438 454 457 493 509 524 527 522
 
Muži % 49,45% 49,86% 50,72% 50,68% 51,32% 51,20% 51,93% 51,67% 51,91% 51,80% 51,15%
Ženy % 50,55% 50,14% 49,28% 49,32% 48,68% 48,80% 48,07% 48,33% 48,09% 48,20% 48,85%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 8 3 5 2 4 2 2
Ženy - - - - 3 1 2 2 7 3 4
Spolu 0 0 0 5 11 4 7 4 11 5 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 1 - - 1 - 2
Ženy - - - 1 - 1 1 2 2 4 4
Spolu 0 0 0 3 3 2 1 2 3 4 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 5 2 5 2 3 2 -
Ženy - - - -1 3 - 1 - 5 -1 -
Spolu 0 0 0 2 8 2 6 2 8 1 0

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1