HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 06.12.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Betlanovce

Názov obce: Betlanovce
Kód obce: 526398
Názov okresu: Spišská Nová Ves Kód okresu: 810
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 547 m n.m.
ERB Obce Betlanovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 64 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,12 km2 - 1012 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,89 km2 489 ha - 48%
- Pôda orná: 2,29 km2 - 229 ha - 46,79%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 1,24%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,54 km2 - 254 ha - 51,97%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,24 km2 - 524 ha - 52%
- Lesný pozemok: 4,83 km2 - 483 ha - 92,17%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 1,18%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,22 km2 - 22 ha - 4,12%
- Plocha ostatná: 0,13 km2 - 13 ha - 2,52%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 282 303 304 306 311 322 327 324 330 330 330
Ženy 296 326 331 333 325 338 333 336 334 336 339
Spolu 578 629 635 639 636 660 660 660 664 666 669
 
Muži % 48,79% 48,17% 47,87% 47,89% 48,90% 48,79% 49,55% 49,09% 49,70% 49,55% 49,33%
Ženy % 51,21% 51,83% 52,13% 52,11% 51,10% 51,21% 50,45% 50,91% 50,30% 50,45% 50,67%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 7 8 8 2 4 9 2
Ženy - - - 5 1 9 - 6 8 4 5
Spolu 0 0 0 9 8 17 8 8 12 13 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 3 3 2 1 6 4
Ženy - - - 4 7 3 4 3 6 2 1
Spolu 0 0 0 5 7 6 7 5 7 8 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 7 5 5 - 3 3 -2
Ženy - - - 1 -6 6 -4 3 2 2 4
Spolu 0 0 0 4 1 11 1 3 5 5 2

Spišská Nová Ves

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1