HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Muránska Zdychava

Názov obce: Muránska Zdychava
Kód obce: 526029
Názov okresu: Revúca Kód okresu: 608
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 529 m n.m.
ERB Obce Muránska Zdychava

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 10 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 28,58 km2 - 2858 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,17 km2 717 ha - 25%
- Pôda orná: 0,17 km2 - 17 ha - 2,32%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,07 km2 - 7 ha - 0,91%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,94 km2 - 694 ha - 96,77%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 21,41 km2 - 2141 ha - 75%
- Lesný pozemok: 21,03 km2 - 2103 ha - 98,23%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 0,30%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,20 km2 - 20 ha - 0,95%
- Plocha ostatná: 0,11 km2 - 11 ha - 0,53%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 153 151 150 151 148 144 145 139 134 134 134
Ženy 145 147 144 142 145 142 142 140 134 128 124
Spolu 298 298 294 293 293 286 287 279 268 262 258
 
Muži % 51,34% 50,67% 51,02% 51,54% 50,51% 50,35% 50,52% 49,82% 50,00% 51,15% 51,94%
Ženy % 48,66% 49,33% 48,98% 48,46% 49,49% 49,65% 49,48% 50,18% 50,00% 48,85% 48,06%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 - - 1 2 1 2 2
Ženy - - - 1 2 3 2 2 - - 1
Spolu 0 0 0 4 2 3 3 4 1 2 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 4 1 5 3 1 2
Ženy - - - 4 1 1 4 1 3 6 3
Spolu 0 0 0 6 4 5 5 6 6 7 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 -3 -4 - -3 -2 1 -
Ženy - - - -3 1 2 -2 1 -3 -6 -2
Spolu 0 0 0 -2 -2 -2 -2 -2 -5 -5 -2

Revúca

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1