HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Koceľovce

Názov obce: Koceľovce
Kód obce: 525847
Názov okresu: Rožňava Kód okresu: 808
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 345 m n.m.
ERB Obce Koceľovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 44 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,96 km2 - 696 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,17 km2 417 ha - 60%
- Pôda orná: 1,25 km2 - 125 ha - 30,11%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,06 km2 - 6 ha - 1,37%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,86 km2 - 286 ha - 68,52%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,79 km2 - 279 ha - 40%
- Lesný pozemok: 2,00 km2 - 200 ha - 71,66%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 1,12%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,11 km2 - 11 ha - 3,83%
- Plocha ostatná: 0,65 km2 - 65 ha - 23,38%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 105 118 118 121 123 124 123 125 123 123 437
Ženy 123 127 129 132 131 132 130 134 134 136 420
Spolu 228 245 247 253 254 256 253 259 257 259 857
 
Muži % 46,05% 48,16% 47,77% 47,83% 48,43% 48,44% 48,62% 48,26% 47,86% 47,49% 50,99%
Ženy % 53,95% 51,84% 52,23% 52,17% 51,57% 51,56% 51,38% 51,74% 52,14% 52,51% 49,01%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 2 - 2 4 - 5 3
Ženy - - - 4 - 1 - 1 1 3 -
Spolu 0 0 0 6 2 1 2 5 1 8 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 - 2 2 2 3 2
Ženy - - - 2 1 1 1 1 - 3 1
Spolu 0 0 0 5 2 1 3 3 2 6 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 1 - - 2 -2 2 1
Ženy - - - 2 -1 - -1 - 1 - -1
Spolu 0 0 0 1 0 0 -1 2 -1 2 0

Rožňava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1