HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hrhov

Názov obce: Hrhov
Kód obce: 525740
Názov okresu: Rožňava Kód okresu: 808
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 216 m n.m.
ERB Obce Hrhov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 33 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 36,08 km2 - 3608 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,72 km2 1572 ha - 44%
- Pôda orná: 7,92 km2 - 792 ha - 50,38%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,43 km2 - 43 ha - 2,73%
   Záhrady: 0,43 km2 - 43 ha - 2,74%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,94 km2 - 694 ha - 44,16%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 20,36 km2 - 2036 ha - 56%
- Lesný pozemok: 15,99 km2 - 1599 ha - 78,52%
- Vodná plocha: 2,69 km2 - 269 ha - 13,21%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,37 km2 - 137 ha - 6,75%
- Plocha ostatná: 0,31 km2 - 31 ha - 1,52%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 571 592 586 580 576 570 566 562 572 574 569
Ženy 617 641 625 616 616 611 602 602 604 594 591
Spolu 1188 1233 1211 1196 1192 1181 1168 1164 1176 1168 1160
 
Muži % 48,06% 48,01% 48,39% 48,49% 48,32% 48,26% 48,46% 48,28% 48,64% 49,14% 49,05%
Ženy % 51,94% 51,99% 51,61% 51,51% 51,68% 51,74% 51,54% 51,72% 51,36% 50,86% 50,95%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 8 2 8 4 1 4
Ženy - - - 2 6 5 4 1 2 2 5
Spolu 0 0 0 5 7 13 6 9 6 3 9

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 7 13 6 12 8 5 12
Ženy - - - 7 11 7 4 3 5 10 10
Spolu 0 0 0 16 18 20 10 15 13 15 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -6 -5 -4 -4 -4 -4 -8
Ženy - - - -5 -5 -2 - -2 -3 -8 -5
Spolu 0 0 0 -11 -11 -7 -4 -6 -7 -12 -13

Rožňava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1