HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Gemerská Poloma

Názov obce: Gemerská Poloma
Kód obce: 525669
Názov okresu: Rožňava Kód okresu: 808
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 327 m n.m.
ERB Obce Gemerská Poloma

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 35 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 57,63 km2 - 5763 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 11,10 km2 1110 ha - 19%
- Pôda orná: 1,93 km2 - 193 ha - 17,35%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,28 km2 - 28 ha - 2,48%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,04%
- Trvalé trávnaté porasty: 8,89 km2 - 889 ha - 80,13%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 46,54 km2 - 4654 ha - 81%
- Lesný pozemok: 43,03 km2 - 4303 ha - 92,47%
- Vodná plocha: 0,18 km2 - 18 ha - 0,39%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,22 km2 - 122 ha - 2,61%
- Plocha ostatná: 2,11 km2 - 211 ha - 4,53%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 951 965 980 984 982 975 984 994 993 1005 1009
Ženy 1011 1018 1029 1029 1041 1054 1073 1068 1057 1065 1047
Spolu 1962 1983 2009 2013 2023 2029 2057 2062 2050 2070 2056
 
Muži % 48,47% 48,66% 48,78% 48,88% 48,54% 48,05% 47,84% 48,21% 48,44% 48,55% 49,08%
Ženy % 51,53% 51,34% 51,22% 51,12% 51,46% 51,95% 52,16% 51,79% 51,56% 51,45% 50,92%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 12 7 8 13 9 16 18
Ženy - - - 4 7 15 15 11 7 17 8
Spolu 0 0 0 15 19 22 23 24 16 33 26

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 18 13 11 13 8 13 8
Ženy - - - 10 6 9 7 15 16 8 8
Spolu 0 0 0 18 24 22 18 28 24 21 16

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 -6 -6 -3 - 1 3 10
Ženy - - - -6 1 6 8 -4 -9 9 -
Spolu 0 0 0 -3 -5 0 5 -4 -8 12 10

Rožňava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1