HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Drnava

Názov obce: Drnava
Kód obce: 525642
Názov okresu: Rožňava Kód okresu: 808
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 376 m n.m.
ERB Obce Drnava

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 25 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 26,90 km2 - 2690 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,14 km2 414 ha - 15%
- Pôda orná: 0,00 km2 - 0 ha - 0,04%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,29 km2 - 29 ha - 7,01%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,25%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,84 km2 - 384 ha - 92,70%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 22,77 km2 - 2277 ha - 85%
- Lesný pozemok: 21,25 km2 - 2125 ha - 93,34%
- Vodná plocha: 0,06 km2 - 6 ha - 0,27%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,44 km2 - 44 ha - 1,93%
- Plocha ostatná: 1,02 km2 - 102 ha - 4,47%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 316 313 317 319 324 322 323 332 330 334 338
Ženy 353 353 353 350 348 348 347 355 349 354 355
Spolu 669 666 670 669 672 670 670 687 679 688 693
 
Muži % 47,23% 47,00% 47,31% 47,68% 48,21% 48,06% 48,21% 48,33% 48,60% 48,55% 48,77%
Ženy % 52,77% 53,00% 52,69% 52,32% 51,79% 51,94% 51,79% 51,67% 51,40% 51,45% 51,23%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 3 4 6 7 4 4 7
Ženy - - - 3 4 6 3 7 5 7 10
Spolu 0 0 0 8 7 10 9 14 9 11 17

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 5 6 3 3 4 4
Ženy - - - 4 7 6 1 5 4 3 6
Spolu 0 0 0 8 9 11 7 8 7 7 10

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 -1 - 4 1 - 3
Ženy - - - -1 -3 - 2 2 1 4 4
Spolu 0 0 0 0 -2 -1 2 6 2 4 7

Rožňava

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1