HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Gregorovce

Názov obce: Gregorovce
Kód obce: 524433
Názov okresu: Prešov Kód okresu: 707
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 319 m n.m.
ERB Obce Gregorovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 80 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,84 km2 - 984 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,39 km2 739 ha - 75%
- Pôda orná: 4,54 km2 - 454 ha - 61,39%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,24 km2 - 24 ha - 3,19%
   Ovocné sady: 0,03 km2 - 3 ha - 0,38%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,59 km2 - 259 ha - 35,04%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,45 km2 - 245 ha - 25%
- Lesný pozemok: 1,65 km2 - 165 ha - 67,14%
- Vodná plocha: 0,17 km2 - 17 ha - 7,10%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,34 km2 - 34 ha - 14,01%
- Plocha ostatná: 0,29 km2 - 29 ha - 11,74%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 381 372 378 386 388 391 384 387 388 391 390
Ženy 388 386 384 389 393 407 403 403 406 404 411
Spolu 769 758 762 775 781 798 787 790 794 795 801
 
Muži % 49,54% 49,08% 49,61% 49,81% 49,68% 49,00% 48,79% 48,99% 48,87% 49,18% 48,69%
Ženy % 50,46% 50,92% 50,39% 50,19% 50,32% 51,00% 51,21% 51,01% 51,13% 50,82% 51,31%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 4 9 2 8 3 5 2
Ženy - - - 4 5 4 3 6 3 6 5
Spolu 0 0 0 6 9 13 5 14 6 11 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 4 8 4 2 6 4 5
Ženy - - - 3 1 1 4 4 6 6 7
Spolu 0 0 0 7 5 9 8 6 12 10 12

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 - 1 -2 6 -3 1 -3
Ženy - - - 1 4 3 -1 2 -3 - -2
Spolu 0 0 0 -1 4 4 -3 8 -6 1 -5

Prešov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1