HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Geraltov

Názov obce: Geraltov
Kód obce: 524425
Názov okresu: Prešov Kód okresu: 707
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 518 m n.m.
ERB Obce Geraltov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 12 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,67 km2 - 1067 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,20 km2 720 ha - 68%
- Pôda orná: 3,57 km2 - 357 ha - 49,55%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,09 km2 - 9 ha - 1,20%
   Ovocné sady: 0,06 km2 - 6 ha - 0,78%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,49 km2 - 349 ha - 48,47%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,46 km2 - 346 ha - 32%
- Lesný pozemok: 2,49 km2 - 249 ha - 71,94%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 1,91%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,26 km2 - 26 ha - 7,46%
- Plocha ostatná: 0,65 km2 - 65 ha - 18,69%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 63 70 67 63 63 60 60 68 69 68 68
Ženy 69 76 72 67 64 62 60 64 64 63 67
Spolu 132 146 139 130 127 122 120 132 133 131 135
 
Muži % 47,73% 47,95% 48,20% 48,46% 49,61% 49,18% 50,00% 51,52% 51,88% 51,91% 50,37%
Ženy % 52,27% 52,05% 51,80% 51,54% 50,39% 50,82% 50,00% 48,48% 48,12% 48,09% 49,63%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - - - - - - 2
Ženy - - - - - - - - - - 1
Spolu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 - 2 2 - 2 - 3
Ženy - - - 1 2 1 1 1 3 - -
Spolu 0 0 0 6 2 3 3 1 5 0 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 - -2 -2 - -2 - -1
Ženy - - - -1 -2 -1 -1 -1 -3 - 1
Spolu 0 0 0 -5 -2 -3 -3 -1 -5 0 0

Prešov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1