HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Fričovce

Názov obce: Fričovce
Kód obce: 524409
Názov okresu: Prešov Kód okresu: 707
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 452 m n.m.
ERB Obce Fričovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 126 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,57 km2 - 857 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,53 km2 553 ha - 64%
- Pôda orná: 1,82 km2 - 182 ha - 32,88%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,12 km2 - 12 ha - 2,22%
   Ovocné sady: 0,05 km2 - 5 ha - 0,89%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,54 km2 - 354 ha - 64,00%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,04 km2 - 304 ha - 36%
- Lesný pozemok: 1,56 km2 - 156 ha - 51,21%
- Vodná plocha: 0,21 km2 - 21 ha - 6,99%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,63 km2 - 63 ha - 20,55%
- Plocha ostatná: 0,65 km2 - 65 ha - 21,25%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 543 543 538 546 555 563 571 566 567 571 565
Ženy 529 520 510 519 524 525 531 513 513 513 516
Spolu 1072 1063 1048 1065 1079 1088 1102 1079 1080 1084 1081
 
Muži % 50,65% 51,08% 51,34% 51,27% 51,44% 51,75% 51,81% 52,46% 52,50% 52,68% 52,27%
Ženy % 49,35% 48,92% 48,66% 48,73% 48,56% 48,25% 48,19% 47,54% 47,50% 47,32% 47,73%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 6 17 9 6 12 6 4
Ženy - - - 5 5 7 8 5 7 7 7
Spolu 0 0 0 12 11 24 17 11 19 13 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 4 7 - 3 5 6 5
Ženy - - - - 7 5 2 7 3 5 1
Spolu 0 0 0 3 11 12 2 10 8 11 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 10 9 3 7 - -1
Ženy - - - 5 -2 2 6 -2 4 2 6
Spolu 0 0 0 9 0 12 15 1 11 2 5

Prešov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1