HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dubovica

Názov obce: Dubovica
Kód obce: 524379
Názov okresu: Sabinov Kód okresu: 708
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 415 m n.m.
ERB Obce Dubovica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 86 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 17,16 km2 - 1716 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,44 km2 1044 ha - 61%
- Pôda orná: 1,61 km2 - 161 ha - 15,45%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,34 km2 - 34 ha - 3,24%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,14%
- Trvalé trávnaté porasty: 8,47 km2 - 847 ha - 81,17%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,72 km2 - 672 ha - 39%
- Lesný pozemok: 5,00 km2 - 500 ha - 74,45%
- Vodná plocha: 0,23 km2 - 23 ha - 3,45%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,46 km2 - 46 ha - 6,92%
- Plocha ostatná: 1,02 km2 - 102 ha - 15,18%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 730 737 740 732 750 750 741 735 743 759 771
Ženy 726 715 719 719 727 739 739 746 742 747 757
Spolu 1456 1452 1459 1451 1477 1489 1480 1481 1485 1506 1528
 
Muži % 50,14% 50,76% 50,72% 50,45% 50,78% 50,37% 50,07% 49,63% 50,03% 50,40% 50,46%
Ženy % 49,86% 49,24% 49,28% 49,55% 49,22% 49,63% 49,93% 50,37% 49,97% 49,60% 49,54%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 14 7 9 3 10 16 13
Ženy - - - 14 8 12 8 7 9 9 9
Spolu 0 0 0 20 22 19 17 10 19 25 22

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 6 4 8 12 2 2 5
Ženy - - - 10 7 4 4 6 9 8 5
Spolu 0 0 0 20 13 8 12 18 11 10 10

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 8 3 1 -9 8 14 8
Ženy - - - 4 1 8 4 1 - 1 4
Spolu 0 0 0 0 9 11 5 -8 8 15 12

Sabinov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1