HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 20.08.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Toporec

Názov obce: Toporec
Kód obce: 523976
Názov okresu: Kežmarok Kód okresu: 703
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 603 m n.m.
ERB Obce Toporec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 61 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 28,12 km2 - 2812 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,52 km2 952 ha - 34%
- Pôda orná: 3,69 km2 - 369 ha - 38,77%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,13 km2 - 13 ha - 1,31%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 5,71 km2 - 571 ha - 59,91%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 18,60 km2 - 1860 ha - 66%
- Lesný pozemok: 17,49 km2 - 1749 ha - 94,05%
- Vodná plocha: 0,11 km2 - 11 ha - 0,61%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,57 km2 - 57 ha - 3,09%
- Plocha ostatná: 0,42 km2 - 42 ha - 2,25%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 845 823 829 842 854 862 868 874 886 907 919
Ženy 821 818 823 837 841 851 860 876 878 903 920
Spolu 1666 1641 1652 1679 1695 1713 1728 1750 1764 1810 1839
 
Muži % 50,72% 50,15% 50,18% 50,15% 50,38% 50,32% 50,23% 49,94% 50,23% 50,11% 49,97%
Ženy % 49,28% 49,85% 49,82% 49,85% 49,62% 49,68% 49,77% 50,06% 49,77% 49,89% 50,03%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 15 20 11 16 15 18 22 13
Ženy - - - 11 13 19 14 12 11 26 22
Spolu 0 0 0 26 33 30 30 27 29 48 35

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 2 6 7 13 8 7 12
Ženy - - - 4 7 4 10 4 8 3 9
Spolu 0 0 0 11 9 10 17 17 16 10 21

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 18 5 9 2 10 15 1
Ženy - - - 7 6 15 4 8 3 23 13
Spolu 0 0 0 15 24 20 13 10 13 38 14

Kežmarok

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1