HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hranovnica

Názov obce: Hranovnica
Kód obce: 523518
Názov okresu: Poprad Kód okresu: 706
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 610 m n.m.
ERB Obce Hranovnica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 80 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 32,66 km2 - 3266 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 12,77 km2 1277 ha - 39%
- Pôda orná: 8,43 km2 - 843 ha - 66,02%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,54 km2 - 54 ha - 4,20%
   Ovocné sady: 0,06 km2 - 6 ha - 0,47%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,74 km2 - 374 ha - 29,31%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 19,89 km2 - 1989 ha - 61%
- Lesný pozemok: 18,36 km2 - 1836 ha - 92,30%
- Vodná plocha: 0,24 km2 - 24 ha - 1,20%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,84 km2 - 84 ha - 4,22%
- Plocha ostatná: 0,45 km2 - 45 ha - 2,28%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1209 1253 1270 1298 1325 1359 1354 1375 1407 1445 1465
Ženy 1131 1203 1211 1226 1245 1267 1287 1314 1320 1355 1383
Spolu 2340 2456 2481 2524 2570 2626 2641 2689 2727 2800 2848
 
Muži % 51,67% 51,02% 51,19% 51,43% 51,56% 51,75% 51,27% 51,13% 51,60% 51,61% 51,44%
Ženy % 48,33% 48,98% 48,81% 48,57% 48,44% 48,25% 48,73% 48,87% 48,40% 48,39% 48,56%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 25 31 33 19 23 39 38 27
Ženy - - - 20 24 29 25 28 25 34 29
Spolu 0 0 0 45 55 62 44 51 64 72 56

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 12 5 15 9 10 14 10
Ženy - - - 13 6 8 10 13 14 9 12
Spolu 0 0 0 21 18 13 25 22 24 23 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 17 19 28 4 14 29 24 17
Ženy - - - 7 18 21 15 15 11 25 17
Spolu 0 0 0 24 37 49 19 29 40 49 34

Poprad

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1