HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hozelec

Názov obce: Hozelec
Kód obce: 523496
Názov okresu: Poprad Kód okresu: 706
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 683 m n.m.
ERB Obce Hozelec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 205 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,00 km2 - 400 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,36 km2 236 ha - 59%
- Pôda orná: 1,55 km2 - 155 ha - 65,61%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 4,66%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,70 km2 - 70 ha - 29,72%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,64 km2 - 164 ha - 41%
- Lesný pozemok: 1,13 km2 - 113 ha - 68,95%
- Vodná plocha: 0,03 km2 - 3 ha - 1,88%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,38 km2 - 38 ha - 23,14%
- Plocha ostatná: 0,10 km2 - 10 ha - 6,02%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 360 388 387 401 406 397 404 402 413 422 427
Ženy 389 406 417 427 425 421 429 422 423 432 435
Spolu 749 794 804 828 831 818 833 824 836 854 862
 
Muži % 48,06% 48,87% 48,13% 48,43% 48,86% 48,53% 48,50% 48,79% 49,40% 49,41% 49,54%
Ženy % 51,94% 51,13% 51,87% 51,57% 51,14% 51,47% 51,50% 51,21% 50,60% 50,59% 50,46%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 8 8 5 3 4 5 5
Ženy - - - 1 4 3 3 1 4 1 3
Spolu 0 0 0 9 12 11 8 4 8 6 8

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 4 3 3 1 2 3 6
Ženy - - - 2 4 3 3 5 3 1 3
Spolu 0 0 0 4 8 6 6 6 5 4 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 4 5 2 2 2 2 -1
Ženy - - - -1 - - - -4 1 - -
Spolu 0 0 0 5 4 5 2 -2 3 2 -1

Poprad

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1