HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 30.03.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Trhovište

Názov obce: Trhovište
Kód obce: 523186
Názov okresu: Michalovce Kód okresu: 807
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 132 m n.m.
ERB Obce Trhovište

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 145 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 12,56 km2 - 1256 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,55 km2 1055 ha - 84%
- Pôda orná: 8,56 km2 - 856 ha - 81,16%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,24 km2 - 24 ha - 2,23%
   Záhrady: 0,63 km2 - 63 ha - 5,95%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,12 km2 - 112 ha - 10,66%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,01 km2 - 201 ha - 16%
- Lesný pozemok: 0,82 km2 - 82 ha - 40,85%
- Vodná plocha: 0,18 km2 - 18 ha - 8,79%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,87 km2 - 87 ha - 43,13%
- Plocha ostatná: 0,15 km2 - 15 ha - 7,23%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 796 857 869 872 895 898 883 915 928 926 933
Ženy 842 875 902 910 921 923 932 950 969 984 1002
Spolu 1638 1732 1771 1782 1816 1821 1815 1865 1897 1910 1935
 
Muži % 48,60% 49,48% 49,07% 48,93% 49,28% 49,31% 48,65% 49,06% 48,92% 48,48% 48,22%
Ženy % 51,40% 50,52% 50,93% 51,07% 50,72% 50,69% 51,35% 50,94% 51,08% 51,52% 51,78%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 16 12 20 15 13 21 14 18
Ženy - - - 18 15 22 19 20 22 25 21
Spolu 0 0 0 34 27 42 34 33 43 39 39

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 8 6 17 4 8 10 13
Ženy - - - 13 12 9 10 11 9 10 9
Spolu 0 0 0 20 20 15 27 15 17 20 22

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 4 14 -2 9 13 4 5
Ženy - - - 5 3 13 9 9 13 15 12
Spolu 0 0 0 14 7 27 7 18 26 19 17

Michalovce

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1