HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Koromľa

Názov obce: Koromľa
Kód obce: 522643
Názov okresu: Sobrance Kód okresu: 809
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 275 m n.m.
ERB Obce Koromľa

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 51 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 13,04 km2 - 1304 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,70 km2 570 ha - 44%
- Pôda orná: 3,52 km2 - 352 ha - 61,85%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,02 km2 - 2 ha - 0,43%
   Záhrady: 0,20 km2 - 20 ha - 3,49%
   Ovocné sady: 0,09 km2 - 9 ha - 1,66%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,86 km2 - 186 ha - 32,58%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 7,34 km2 - 734 ha - 56%
- Lesný pozemok: 5,25 km2 - 525 ha - 71,46%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 0,64%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,48 km2 - 48 ha - 6,60%
- Plocha ostatná: 1,56 km2 - 156 ha - 21,30%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 257 289 284 281 277 282 272 273 270 281 1125
Ženy 236 250 246 245 244 243 230 231 235 243 1065
Spolu 493 539 530 526 521 525 502 504 505 524 2190
 
Muži % 52,13% 53,62% 53,58% 53,42% 53,17% 53,71% 54,18% 54,17% 53,47% 53,63% 51,37%
Ženy % 47,87% 46,38% 46,42% 46,58% 46,83% 46,29% 45,82% 45,83% 46,53% 46,37% 48,63%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 2 2 3 3 1 2
Ženy - - - 1 4 6 1 1 2 5 -
Spolu 0 0 0 3 7 8 3 4 5 6 2

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 6 4 2 2 6 1 2
Ženy - - - 1 2 4 5 - 5 5 2
Spolu 0 0 0 6 8 8 7 2 11 6 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -3 -3 -2 - 1 -3 - -
Ženy - - - - 2 2 -4 1 -3 - -2
Spolu 0 0 0 -3 -1 0 -4 2 -6 0 -2

Sobrance

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1