HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Blatná Polianka

Názov obce: Blatná Polianka
Kód obce: 522333
Názov okresu: Sobrance Kód okresu: 809
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 102 m n.m.
ERB Obce Blatná Polianka

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 17 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,99 km2 - 999 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 8,52 km2 852 ha - 85%
- Pôda orná: 4,55 km2 - 455 ha - 53,43%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,22 km2 - 22 ha - 2,59%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,75 km2 - 375 ha - 43,99%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,46 km2 - 146 ha - 15%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,96 km2 - 96 ha - 65,61%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,32 km2 - 32 ha - 21,83%
- Plocha ostatná: 0,18 km2 - 18 ha - 12,56%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 89 83 83 81 80 70 71 70 69 64 71
Ženy 99 94 94 94 93 87 85 84 84 83 89
Spolu 188 177 177 175 173 157 156 154 153 147 160
 
Muži % 47,34% 46,89% 46,89% 46,29% 46,24% 44,59% 45,51% 45,45% 45,10% 43,54% 44,38%
Ženy % 52,66% 53,11% 53,11% 53,71% 53,76% 55,41% 54,49% 54,55% 54,90% 56,46% 55,63%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 - 1 - - -
Ženy - - - 1 - 1 1 1 - - 1
Spolu 0 0 0 1 0 2 1 2 0 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 3 5 - 3 1 - 2
Ženy - - - 2 1 4 2 1 1 - -
Spolu 0 0 0 2 4 9 2 4 2 0 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - -3 -4 - -2 -1 - -2
Ženy - - - -1 -1 -3 -1 - -1 - 1
Spolu 0 0 0 -1 -4 -7 -1 -2 -2 0 -1

Sobrance

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1