HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hrašovík

Názov obce: Hrašovík
Kód obce: 521442
Názov okresu: Košice-okolie Kód okresu: 806
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 213 m n.m.
ERB Obce Hrašovík

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 144 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 2,05 km2 - 205 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,73 km2 173 ha - 85%
- Pôda orná: 1,59 km2 - 159 ha - 92,02%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,11 km2 - 11 ha - 6,29%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,03 km2 - 3 ha - 1,69%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,32 km2 - 32 ha - 15%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,10 km2 - 10 ha - 30,65%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,19 km2 - 19 ha - 59,58%
- Plocha ostatná: 0,03 km2 - 3 ha - 9,77%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 136 131 132 135 135 133 131 129 130 135 142
Ženy 149 149 156 158 163 162 166 166 165 168 175
Spolu 285 280 288 293 298 295 297 295 295 303 317
 
Muži % 47,72% 46,79% 45,83% 46,08% 45,30% 45,08% 44,11% 43,73% 44,07% 44,55% 44,79%
Ženy % 52,28% 53,21% 54,17% 53,92% 54,70% 54,92% 55,89% 56,27% 55,93% 55,45% 55,21%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 - 1 1 1 1 -
Ženy - - - 2 3 3 1 4 1 - -
Spolu 0 0 0 2 4 3 2 5 2 1 0

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 1 2 2 2 - 2
Ženy - - - 3 1 1 1 3 3 1 -
Spolu 0 0 0 4 3 2 3 5 5 1 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 -2
Ženy - - - -1 2 2 - 1 -2 -1 -
Spolu 0 0 0 -2 1 1 -1 0 -3 0 -2

Košice-okolie

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1