HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Ďurďošík

Názov obce: Ďurďošík
Kód obce: 521353
Názov okresu: Košice-okolie Kód okresu: 806
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 237 m n.m.
ERB Obce Ďurďošík

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 79 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,59 km2 - 459 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,20 km2 420 ha - 92%
- Pôda orná: 3,82 km2 - 382 ha - 90,95%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,19 km2 - 19 ha - 4,61%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,17%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,18 km2 - 18 ha - 4,27%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,39 km2 - 39 ha - 8%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,02 km2 - 2 ha - 4,88%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,27 km2 - 27 ha - 70,99%
- Plocha ostatná: 0,09 km2 - 9 ha - 24,14%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 170 172 177 178 177 178 182 189 191 198 199
Ženy 164 163 171 176 173 177 182 186 191 196 203
Spolu 334 335 348 354 350 355 364 375 382 394 402
 
Muži % 50,90% 51,34% 50,86% 50,28% 50,57% 50,14% 50,00% 50,40% 50,00% 50,25% 49,50%
Ženy % 49,10% 48,66% 49,14% 49,72% 49,43% 49,86% 50,00% 49,60% 50,00% 49,75% 50,50%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - 2 2 - 3 3 2
Ženy - - - 1 - - 3 2 - 2 1
Spolu 0 0 0 3 0 2 5 2 3 5 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 1 2 1 4 - 2
Ženy - - - - 4 - 4 1 1 2 1
Spolu 0 0 0 3 5 1 6 2 5 2 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -1 1 - -1 -1 3 -
Ženy - - - 1 -4 - -1 1 -1 - -
Spolu 0 0 0 0 -5 1 -1 0 -2 3 0

Košice-okolie

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1