HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Družstevná pri Hornáde

Názov obce: Družstevná pri Hornáde
Kód obce: 521345
Názov okresu: Košice-okolie Kód okresu: 806
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 226 m n.m.
ERB Obce Družstevná pri Hornáde

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 270 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,55 km2 - 955 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,81 km2 481 ha - 50%
- Pôda orná: 1,46 km2 - 146 ha - 30,26%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,44 km2 - 44 ha - 9,07%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,92 km2 - 292 ha - 60,67%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,74 km2 - 474 ha - 50%
- Lesný pozemok: 3,26 km2 - 326 ha - 68,69%
- Vodná plocha: 0,19 km2 - 19 ha - 3,96%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,72 km2 - 72 ha - 15,23%
- Plocha ostatná: 0,57 km2 - 57 ha - 12,13%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 1615 1625 1645 1075 1084 1143 1158 1165 1191 1207 1206
Ženy 1602 1629 1655 1091 1093 1154 1180 1183 1219 1221 1239
Spolu 3217 3254 3300 2166 2177 2297 2338 2348 2410 2428 2445
 
Muži % 50,20% 49,94% 49,85% 49,63% 49,79% 49,76% 49,53% 49,62% 49,42% 49,71% 49,33%
Ženy % 49,80% 50,06% 50,15% 50,37% 50,21% 50,24% 50,47% 50,38% 50,58% 50,29% 50,67%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 14 22 17 13 19 17 19 18
Ženy - - - 16 18 25 22 20 14 14 17
Spolu 0 0 0 30 40 42 35 39 31 33 35

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 16 11 10 11 8 9 16
Ženy - - - 9 13 6 10 6 3 16 9
Spolu 0 0 0 17 29 17 20 17 11 25 25

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 6 6 3 8 9 10 2
Ženy - - - 7 5 19 12 14 11 -2 8
Spolu 0 0 0 13 11 25 15 22 20 8 10

Košice-okolie

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1