HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Drienovec

Názov obce: Drienovec
Kód obce: 521337
Názov okresu: Košice-okolie Kód okresu: 806
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 188 m n.m.
ERB Obce Drienovec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 65 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 28,07 km2 - 2807 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 12,28 km2 1228 ha - 44%
- Pôda orná: 10,12 km2 - 1012 ha - 82,45%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,17 km2 - 17 ha - 1,40%
   Záhrady: 0,24 km2 - 24 ha - 1,94%
   Ovocné sady: 0,23 km2 - 23 ha - 1,84%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,52 km2 - 152 ha - 12,38%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 15,79 km2 - 1579 ha - 56%
- Lesný pozemok: 14,16 km2 - 1416 ha - 89,67%
- Vodná plocha: 0,18 km2 - 18 ha - 1,16%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,89 km2 - 89 ha - 5,61%
- Plocha ostatná: 0,56 km2 - 56 ha - 3,55%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 893 871 882 885 889 882 891 902 915 928 927
Ženy 925 904 921 910 914 905 921 918 930 940 955
Spolu 1818 1775 1803 1795 1803 1787 1812 1820 1845 1868 1882
 
Muži % 49,12% 49,07% 48,92% 49,30% 49,31% 49,36% 49,17% 49,56% 49,59% 49,68% 49,26%
Ženy % 50,88% 50,93% 51,08% 50,70% 50,69% 50,64% 50,83% 50,44% 50,41% 50,32% 50,74%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 22 20 21 22 24 23 22 15
Ženy - - - 16 19 15 23 22 17 21 25
Spolu 0 0 0 38 39 36 45 46 40 43 40

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 8 17 9 8 14 9 14
Ženy - - - 15 12 9 9 12 17 10 10
Spolu 0 0 0 24 20 26 18 20 31 19 24

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 12 4 13 16 9 13 1
Ženy - - - 1 7 6 14 10 - 11 15
Spolu 0 0 0 14 19 10 27 26 9 24 16

Košice-okolie

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1