HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bohdanovce

Názov obce: Bohdanovce
Kód obce: 521205
Názov okresu: Košice-okolie Kód okresu: 806
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 210 m n.m.
ERB Obce Bohdanovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 163 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,94 km2 - 594 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,10 km2 510 ha - 86%
- Pôda orná: 4,08 km2 - 408 ha - 79,97%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,30 km2 - 30 ha - 5,89%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,72 km2 - 72 ha - 14,15%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,83 km2 - 83 ha - 14%
- Lesný pozemok: 0,03 km2 - 3 ha - 3,99%
- Vodná plocha: 0,12 km2 - 12 ha - 14,00%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,57 km2 - 57 ha - 67,87%
- Plocha ostatná: 0,12 km2 - 12 ha - 14,13%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 462 460 465 476 477 481 485 492 502 510 506
Ženy 468 457 460 466 475 486 498 501 510 511 520
Spolu 930 917 925 942 952 967 983 993 1012 1021 1026
 
Muži % 49,68% 50,16% 50,27% 50,53% 50,11% 49,74% 49,34% 49,55% 49,60% 49,95% 49,32%
Ženy % 50,32% 49,84% 49,73% 49,47% 49,89% 50,26% 50,66% 50,45% 50,40% 50,05% 50,68%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 4 - 4 4 6 10 5
Ženy - - - 3 3 3 4 5 9 7 8
Spolu 0 0 0 7 7 3 8 9 15 17 13

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 5 5 6 6 5 6 8
Ženy - - - 3 4 1 5 3 2 7 6
Spolu 0 0 0 6 9 6 11 9 7 13 14

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 -1 -5 -2 -2 1 4 -3
Ženy - - - - -1 2 -1 2 7 - 2
Spolu 0 0 0 1 -2 -3 -3 0 8 4 -1

Košice-okolie

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1