HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Baška

Názov obce: Baška
Kód obce: 521159
Názov okresu: Košice-okolie Kód okresu: 806
Názov kraja: Košický kraj Kód kraja: 800

Nadmorská výška: 366 m n.m.
ERB Obce Baška

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 75 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 4,50 km2 - 450 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,74 km2 174 ha - 39%
- Pôda orná: 0,92 km2 - 92 ha - 52,53%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,28 km2 - 28 ha - 16,33%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,54 km2 - 54 ha - 31,14%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,76 km2 - 276 ha - 61%
- Lesný pozemok: 2,49 km2 - 249 ha - 90,21%
- Vodná plocha: 0,01 km2 - 1 ha - 0,54%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,20 km2 - 20 ha - 7,32%
- Plocha ostatná: 0,05 km2 - 5 ha - 1,93%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 136 157 161 162 168 168 172 181 182 191 213
Ženy 131 147 150 154 158 160 160 168 179 188 211
Spolu 267 304 311 316 326 328 332 349 361 379 424
 
Muži % 50,94% 51,64% 51,77% 51,27% 51,53% 51,22% 51,81% 51,86% 50,42% 50,40% 50,24%
Ženy % 49,06% 48,36% 48,23% 48,73% 48,47% 48,78% 48,19% 48,14% 49,58% 49,60% 49,76%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 2 - 1 2 3 6 4
Ženy - - - - 1 - - 1 2 3 1
Spolu 0 0 0 0 3 0 1 3 5 9 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 1 1 1 4 - 1
Ženy - - - 1 1 - - 3 1 2 -
Spolu 0 0 0 2 3 1 1 4 5 2 1

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - -1 - 1 -1 6 3
Ženy - - - -1 - - - -2 1 1 1
Spolu 0 0 0 -2 0 -1 0 -1 0 7 4

Košice-okolie

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1