HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Porúbka

Názov obce: Porúbka
Kód obce: 520667
Názov okresu: Humenné Kód okresu: 702
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 203 m n.m.
ERB Obce Porúbka

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 80 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 2,96 km2 - 296 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,36 km2 236 ha - 80%
- Pôda orná: 1,44 km2 - 144 ha - 60,80%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,08 km2 - 8 ha - 3,36%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 0,85 km2 - 85 ha - 35,84%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 0,60 km2 - 60 ha - 20%
- Lesný pozemok: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Vodná plocha: 0,38 km2 - 38 ha - 63,51%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,17 km2 - 17 ha - 28,59%
- Plocha ostatná: 0,05 km2 - 5 ha - 7,91%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 114 114 113 112 110 107 107 107 107 107 107
Ženy 139 138 135 135 128 126 124 126 121 121 121
Spolu 253 252 248 247 238 233 231 233 228 228 228
 
Muži % 45,06% 45,24% 45,56% 45,34% 46,22% 45,92% 46,32% 45,92% 46,93% 46,93% 46,93%
Ženy % 54,94% 54,76% 54,44% 54,66% 53,78% 54,08% 53,68% 54,08% 53,07% 53,07% 53,07%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 2 2 1 - 2 -
Ženy - - - 1 - 2 1 5 3 - -
Spolu 0 0 0 2 1 4 3 6 3 2 0

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 - 1 2 2 2 4 -
Ženy - - - 2 1 1 - - 2 - 4
Spolu 0 0 0 4 1 2 2 2 4 4 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 1 1 - -1 -2 -2 -
Ženy - - - -1 -1 1 1 5 1 - -4
Spolu 0 0 0 -2 0 2 1 4 -1 -2 -4

Humenné

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1