HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 20.08.2019 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Karná

Názov obce: Karná
Kód obce: 520357
Názov okresu: Humenné Kód okresu: 702
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 188 m n.m.
ERB Obce Karná

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 40 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 10,21 km2 - 1021 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,94 km2 694 ha - 68%
- Pôda orná: 3,31 km2 - 331 ha - 47,70%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,21 km2 - 21 ha - 2,97%
   Ovocné sady: 0,10 km2 - 10 ha - 1,42%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,32 km2 - 332 ha - 47,91%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,28 km2 - 328 ha - 32%
- Lesný pozemok: 2,47 km2 - 247 ha - 75,39%
- Vodná plocha: 0,10 km2 - 10 ha - 3,11%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,38 km2 - 38 ha - 11,49%
- Plocha ostatná: 0,33 km2 - 33 ha - 10,01%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 207 217 220 215 212 207 203 205 205 206 56
Ženy 232 237 234 233 235 232 232 233 232 237 57
Spolu 439 454 454 448 447 439 435 438 437 443 113
 
Muži % 47,15% 47,80% 48,46% 47,99% 47,43% 47,15% 46,67% 46,80% 46,91% 46,50% 49,56%
Ženy % 52,85% 52,20% 51,54% 52,01% 52,57% 52,85% 53,33% 53,20% 53,09% 53,50% 50,44%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 4 1 - 3 3 3 3
Ženy - - - 4 5 2 6 3 2 4 3
Spolu 0 0 0 5 9 3 6 6 5 7 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 5 5 1 3 4 3 4
Ženy - - - 3 1 4 4 3 2 2 2
Spolu 0 0 0 6 6 9 5 6 6 5 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -2 -1 -4 -1 - -1 - -1
Ženy - - - 1 4 -2 2 - - 2 1
Spolu 0 0 0 -1 3 -6 1 0 -1 2 0

Humenné

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2019 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1