HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dedačov

Názov obce: Dedačov
Kód obce: 520152
Názov okresu: Humenné Kód okresu: 702
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 209 m n.m.
ERB Obce Dedačov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 30 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,75 km2 - 575 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 1,31 km2 131 ha - 23%
- Pôda orná: 0,21 km2 - 21 ha - 15,96%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 3,61%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,05 km2 - 105 ha - 80,43%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,44 km2 - 444 ha - 77%
- Lesný pozemok: 3,87 km2 - 387 ha - 87,14%
- Vodná plocha: 0,04 km2 - 4 ha - 0,88%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,07 km2 - 7 ha - 1,47%
- Plocha ostatná: 0,47 km2 - 47 ha - 10,51%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 86 81 89 90 86 84 83 80 79 78 84
Ženy 75 75 88 88 88 90 90 88 88 87 93
Spolu 161 156 177 178 174 174 173 168 167 165 177
 
Muži % 53,42% 51,92% 50,28% 50,56% 49,43% 48,28% 47,98% 47,62% 47,31% 47,27% 47,46%
Ženy % 46,58% 48,08% 49,72% 49,44% 50,57% 51,72% 52,02% 52,38% 52,69% 52,73% 52,54%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - - - - - - 1
Ženy - - - - 1 1 - - 1 - -
Spolu 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 - 1 - 1 1
Ženy - - - - - - - 1 - - 1
Spolu 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 2

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - -1 - -1 - -1 -
Ženy - - - - 1 1 - -1 1 - -1
Spolu 0 0 0 1 1 0 0 -2 1 -1 -1

Humenné

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1