HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Petrová

Názov obce: Petrová
Kód obce: 519715
Názov okresu: Bardejov Kód okresu: 701
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 444 m n.m.
ERB Obce Petrová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 48 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,30 km2 - 1430 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 6,12 km2 612 ha - 43%
- Pôda orná: 1,09 km2 - 109 ha - 17,84%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,09 km2 - 9 ha - 1,45%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,94 km2 - 494 ha - 80,71%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 8,18 km2 - 818 ha - 57%
- Lesný pozemok: 6,79 km2 - 679 ha - 83,08%
- Vodná plocha: 0,21 km2 - 21 ha - 2,61%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,40 km2 - 40 ha - 4,95%
- Plocha ostatná: 0,76 km2 - 76 ha - 9,35%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 300 310 326 333 339 338 347 345 352 369 380
Ženy 324 306 318 322 332 338 343 346 359 371 383
Spolu 624 616 644 655 671 676 690 691 711 740 763
 
Muži % 48,08% 50,32% 50,62% 50,84% 50,52% 50,00% 50,29% 49,93% 49,51% 49,86% 49,80%
Ženy % 51,92% 49,68% 49,38% 49,16% 49,48% 50,00% 49,71% 50,07% 50,49% 50,14% 50,20%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 11 5 9 12 11 12 12 12
Ženy - - - 11 11 10 9 7 14 13 14
Spolu 0 0 0 22 16 19 21 18 26 25 26

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 4 3 6 2 1 3
Ženy - - - 2 3 - 2 1 - 3 4
Spolu 0 0 0 3 4 4 5 7 2 4 7

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 4 5 9 5 10 11 9
Ženy - - - 9 8 10 7 6 14 10 10
Spolu 0 0 0 19 12 15 16 11 24 21 19

Bardejov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1