HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Ortuťová

Názov obce: Ortuťová
Kód obce: 519693
Názov okresu: Bardejov Kód okresu: 701
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 231 m n.m.
ERB Obce Ortuťová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 32 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,03 km2 - 603 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,66 km2 266 ha - 44%
- Pôda orná: 0,68 km2 - 68 ha - 25,45%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,10 km2 - 10 ha - 3,65%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,89 km2 - 189 ha - 70,90%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,36 km2 - 336 ha - 56%
- Lesný pozemok: 2,91 km2 - 291 ha - 86,40%
- Vodná plocha: 0,09 km2 - 9 ha - 2,74%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,16 km2 - 16 ha - 4,84%
- Plocha ostatná: 0,20 km2 - 20 ha - 6,02%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 107 105 107 105 105 98 98 90 88 84 81
Ženy 104 108 110 102 98 91 90 87 85 82 81
Spolu 211 213 217 207 203 189 188 177 173 166 162
 
Muži % 50,71% 49,30% 49,31% 50,72% 51,72% 51,85% 52,13% 50,85% 50,87% 50,60% 50,00%
Ženy % 49,29% 50,70% 50,69% 49,28% 48,28% 48,15% 47,87% 49,15% 49,13% 49,40% 50,00%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 - 1 1 - 1 -
Ženy - - - - 1 1 1 2 - - 1
Spolu 0 0 0 1 2 1 2 3 0 1 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - - 1 1 5 1 2 2
Ženy - - - 5 3 - 1 1 1 - 1
Spolu 0 0 0 5 3 1 2 6 2 2 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 -1 - -4 -1 -1 -2
Ženy - - - -5 -2 1 - 1 -1 - -
Spolu 0 0 0 -4 -1 0 0 -3 -2 -1 -2

Bardejov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1