HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Lascov

Názov obce: Lascov
Kód obce: 519472
Názov okresu: Bardejov Kód okresu: 701
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 193 m n.m.
ERB Obce Lascov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 99 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,35 km2 - 535 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,42 km2 342 ha - 64%
- Pôda orná: 1,54 km2 - 154 ha - 45,14%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 4,67%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,72 km2 - 172 ha - 50,19%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,93 km2 - 193 ha - 36%
- Lesný pozemok: 1,44 km2 - 144 ha - 74,51%
- Vodná plocha: 0,08 km2 - 8 ha - 4,24%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,26 km2 - 26 ha - 13,56%
- Plocha ostatná: 0,15 km2 - 15 ha - 7,69%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 276 273 270 271 270 267 261 265 261 270 273
Ženy 246 251 255 255 260 259 264 265 267 276 271
Spolu 522 524 525 526 530 526 525 530 528 546 544
 
Muži % 52,87% 52,10% 51,43% 51,52% 50,94% 50,76% 49,71% 50,00% 49,43% 49,45% 50,18%
Ženy % 47,13% 47,90% 48,57% 48,48% 49,06% 49,24% 50,29% 50,00% 50,57% 50,55% 49,82%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 2 3 3 1 - 2
Ženy - - - 5 5 4 6 1 - 4 4
Spolu 0 0 0 7 8 6 9 4 1 4 6

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 2 4 - 3 1 -
Ženy - - - 3 1 3 1 - 2 3 3
Spolu 0 0 0 6 2 5 5 0 5 4 3

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 2 - -1 3 -2 -1 2
Ženy - - - 2 4 1 5 1 -2 1 1
Spolu 0 0 0 1 6 1 4 4 -4 0 3

Bardejov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1