HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Koprivnica

Názov obce: Koprivnica
Kód obce: 519375
Názov okresu: Bardejov Kód okresu: 701
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 262 m n.m.
ERB Obce Koprivnica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 49 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 14,16 km2 - 1416 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 9,35 km2 935 ha - 66%
- Pôda orná: 4,78 km2 - 478 ha - 51,12%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,24 km2 - 24 ha - 2,52%
   Ovocné sady: 0,06 km2 - 6 ha - 0,63%
- Trvalé trávnaté porasty: 4,28 km2 - 428 ha - 45,73%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,81 km2 - 481 ha - 34%
- Lesný pozemok: 3,35 km2 - 335 ha - 69,75%
- Vodná plocha: 0,31 km2 - 31 ha - 6,41%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,60 km2 - 60 ha - 12,48%
- Plocha ostatná: 0,55 km2 - 55 ha - 11,35%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 332 341 342 339 337 340 344 343 346 343 320
Ženy 342 349 346 345 352 355 353 347 344 348 360
Spolu 674 690 688 684 689 695 697 690 690 691 680
 
Muži % 49,26% 49,42% 49,71% 49,56% 48,91% 48,92% 49,35% 49,71% 50,14% 49,64% 47,06%
Ženy % 50,74% 50,58% 50,29% 50,44% 51,09% 51,08% 50,65% 50,29% 49,86% 50,36% 52,94%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 4 5 3 5 1 7
Ženy - - - 3 4 3 2 2 4 2 2
Spolu 0 0 0 4 5 7 7 5 9 3 9

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 3 6 1 - 2 3 2
Ženy - - - 5 - 1 2 7 2 2 4
Spolu 0 0 0 11 3 7 3 7 4 5 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -5 -2 -2 4 3 3 -2 5
Ženy - - - -2 4 2 - -5 2 - -2
Spolu 0 0 0 -7 2 0 4 -2 5 -2 3

Bardejov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1