HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 27.01.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Komárov

Názov obce: Komárov
Kód obce: 519367
Názov okresu: Bardejov Kód okresu: 701
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 244 m n.m.
ERB Obce Komárov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 452 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,99 km2 - 799 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,67 km2 267 ha - 33%
- Pôda orná: 1,00 km2 - 100 ha - 37,33%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,14 km2 - 14 ha - 5,25%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,29%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,53 km2 - 153 ha - 57,13%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 5,32 km2 - 532 ha - 67%
- Lesný pozemok: 4,31 km2 - 431 ha - 80,94%
- Vodná plocha: 0,23 km2 - 23 ha - 4,32%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,28 km2 - 28 ha - 5,33%
- Plocha ostatná: 0,50 km2 - 50 ha - 9,41%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 206 208 206 204 205 204 205 206 203 207 16980
Ženy 197 200 199 200 203 202 202 196 201 203 18684
Spolu 403 408 405 404 408 406 407 402 404 410 35664
 
Muži % 51,12% 50,98% 50,86% 50,50% 50,25% 50,25% 50,37% 51,24% 50,25% 50,49% 47,61%
Ženy % 48,88% 49,02% 49,14% 49,50% 49,75% 49,75% 49,63% 48,76% 49,75% 49,51% 52,39%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 3 3 5 3 - 3 -
Ženy - - - 2 - 4 - - 4 2 3
Spolu 0 0 0 3 3 7 5 3 4 5 3

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 3 1 3 1 1 1 -
Ženy - - - 1 - 1 - 5 2 - -
Spolu 0 0 0 3 3 2 3 6 3 1 0

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 - 2 2 2 -1 2 -
Ženy - - - 1 - 3 - -5 2 2 3
Spolu 0 0 0 0 0 5 2 -3 1 4 3

Bardejov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1