HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hrabovec

Názov obce: Hrabovec
Kód obce: 519251
Názov okresu: Bardejov Kód okresu: 701
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 243 m n.m.
ERB Obce Hrabovec

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 63 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 7,85 km2 - 785 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,81 km2 381 ha - 49%
- Pôda orná: 1,32 km2 - 132 ha - 34,59%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,12 km2 - 12 ha - 3,21%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,37 km2 - 237 ha - 62,20%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,04 km2 - 404 ha - 51%
- Lesný pozemok: 3,56 km2 - 356 ha - 88,00%
- Vodná plocha: 0,13 km2 - 13 ha - 3,15%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,21 km2 - 21 ha - 5,22%
- Plocha ostatná: 0,15 km2 - 15 ha - 3,64%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 226 227 231 236 240 241 241 240 239 238 239
Ženy 238 257 260 264 262 268 266 261 257 264 268
Spolu 464 484 491 500 502 509 507 501 496 502 507
 
Muži % 48,71% 46,90% 47,05% 47,20% 47,81% 47,35% 47,53% 47,90% 48,19% 47,41% 47,14%
Ženy % 51,29% 53,10% 52,95% 52,80% 52,19% 52,65% 52,47% 52,10% 51,81% 52,59% 52,86%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 3 2 3 4 4 - 4
Ženy - - - 3 3 2 4 1 4 1 3
Spolu 0 0 0 7 6 4 7 5 8 1 7

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 1 5 1 3 3 2 2
Ženy - - - 3 2 1 2 2 4 - 2
Spolu 0 0 0 3 3 6 3 5 7 2 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 2 -3 2 1 1 -2 2
Ženy - - - - 1 1 2 -1 - 1 1
Spolu 0 0 0 4 3 -2 4 0 1 -1 3

Bardejov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1