HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Gerlachov

Názov obce: Gerlachov
Kód obce: 519189
Názov okresu: Bardejov Kód okresu: 701
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 354 m n.m.
ERB Obce Gerlachov

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 113 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,86 km2 - 886 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,35 km2 535 ha - 60%
- Pôda orná: 1,71 km2 - 171 ha - 31,91%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,19 km2 - 19 ha - 3,55%
   Ovocné sady: 0,75 km2 - 75 ha - 14,04%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,70 km2 - 270 ha - 50,50%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 3,51 km2 - 351 ha - 40%
- Lesný pozemok: 2,24 km2 - 224 ha - 63,72%
- Vodná plocha: 0,57 km2 - 57 ha - 16,36%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,43 km2 - 43 ha - 12,30%
- Plocha ostatná: 0,27 km2 - 27 ha - 7,61%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 513 502 506 510 519 514 517 515 512 500 498
Ženy 468 470 487 495 501 504 499 496 499 503 505
Spolu 981 972 993 1005 1020 1018 1016 1011 1011 1003 1003
 
Muži % 52,29% 51,65% 50,96% 50,75% 50,88% 50,49% 50,89% 50,94% 50,64% 49,85% 49,65%
Ženy % 47,71% 48,35% 49,04% 49,25% 49,12% 49,51% 49,11% 49,06% 49,36% 50,15% 50,35%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 8 15 9 7 7 3 6 5
Ženy - - - 11 5 13 5 7 10 9 9
Spolu 0 0 0 19 20 22 12 14 13 15 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 5 6 2 5 5 7 11
Ženy - - - 3 2 1 4 2 2 1 8
Spolu 0 0 0 6 7 7 6 7 7 8 19

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 10 3 5 2 -2 -1 -6
Ženy - - - 8 3 12 1 5 8 8 1
Spolu 0 0 0 13 13 15 6 7 6 7 -5

Bardejov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1