HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Cigeľka

Názov obce: Cigeľka
Kód obce: 519111
Názov okresu: Bardejov Kód okresu: 701
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 508 m n.m.
ERB Obce Cigeľka

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 30 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 15,98 km2 - 1598 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 7,75 km2 775 ha - 48%
- Pôda orná: 1,46 km2 - 146 ha - 18,89%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,10 km2 - 10 ha - 1,34%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,18 km2 - 618 ha - 79,77%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 8,24 km2 - 824 ha - 52%
- Lesný pozemok: 6,73 km2 - 673 ha - 81,70%
- Vodná plocha: 0,70 km2 - 70 ha - 8,47%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,33 km2 - 33 ha - 4,05%
- Plocha ostatná: 0,48 km2 - 48 ha - 5,78%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 192 220 222 221 226 230 236 240 249 248 253
Ženy 204 225 233 236 240 247 258 269 273 273 280
Spolu 396 445 455 457 466 477 494 509 522 521 533
 
Muži % 48,48% 49,44% 48,79% 48,36% 48,50% 48,22% 47,77% 47,15% 47,70% 47,60% 47,47%
Ženy % 51,52% 50,56% 51,21% 51,64% 51,50% 51,78% 52,23% 52,85% 52,30% 52,40% 52,53%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 6 7 8 5 7 8 8
Ženy - - - 4 10 6 9 9 7 5 8
Spolu 0 0 0 10 16 13 17 14 14 13 16

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 6 1 3 3 1 1 4
Ženy - - - - 2 4 2 - 5 2 4
Spolu 0 0 0 5 8 5 5 3 6 3 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - 6 5 2 6 7 4
Ženy - - - 4 8 2 7 9 2 3 4
Spolu 0 0 0 5 8 8 12 11 8 10 8

Bardejov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1