HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Bogliarka

Názov obce: Bogliarka
Kód obce: 519073
Názov okresu: Bardejov Kód okresu: 701
Názov kraja: Prešovský kraj Kód kraja: 700

Nadmorská výška: 445 m n.m.
ERB Obce Bogliarka

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 16 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 9,39 km2 - 939 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 2,55 km2 255 ha - 27%
- Pôda orná: 0,01 km2 - 1 ha - 0,47%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 2,05%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 2,49 km2 - 249 ha - 97,49%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 6,84 km2 - 684 ha - 73%
- Lesný pozemok: 6,34 km2 - 634 ha - 92,69%
- Vodná plocha: 0,24 km2 - 24 ha - 3,46%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,16 km2 - 16 ha - 2,30%
- Plocha ostatná: 0,11 km2 - 11 ha - 1,55%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 88 88 88 87 83 81 74 74 73 74 71
Ženy 75 75 76 73 71 67 62 62 61 59 59
Spolu 163 163 164 160 154 148 136 136 134 133 130
 
Muži % 53,99% 53,99% 53,66% 54,38% 53,90% 54,73% 54,41% 54,41% 54,48% 55,64% 54,62%
Ženy % 46,01% 46,01% 46,34% 45,63% 46,10% 45,27% 45,59% 45,59% 45,52% 44,36% 45,38%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 - - - - 1 2 -
Ženy - - - 1 - - - - - - 1
Spolu 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 2 1 1 - 1 - 3
Ženy - - - 1 - 2 1 1 - 1 1
Spolu 0 0 0 3 2 3 2 1 1 1 4

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 -2 -1 -1 - - 2 -3
Ženy - - - - - -2 -1 -1 - -1 -
Spolu 0 0 0 -1 -2 -3 -2 -1 0 1 -3

Bardejov

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1