HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 21.02.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Vígľaš

Názov obce: Vígľaš
Kód obce: 518921
Názov okresu: Detva Kód okresu: 604
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 352 m n.m.
ERB Obce Vígľaš

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 52 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 32,06 km2 - 3206 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 18,44 km2 1844 ha - 58%
- Pôda orná: 11,27 km2 - 1127 ha - 61,09%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,31 km2 - 31 ha - 1,68%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,87 km2 - 687 ha - 37,23%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 13,62 km2 - 1362 ha - 42%
- Lesný pozemok: 10,81 km2 - 1081 ha - 79,37%
- Vodná plocha: 0,41 km2 - 41 ha - 3,01%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,55 km2 - 155 ha - 11,36%
- Plocha ostatná: 0,85 km2 - 85 ha - 6,27%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 792 806 808 803 804 817 806 815 819 805 807
Ženy 819 846 839 838 859 863 853 865 877 870 885
Spolu 1611 1652 1647 1641 1663 1680 1659 1680 1696 1675 1692
 
Muži % 49,16% 48,79% 49,06% 48,93% 48,35% 48,63% 48,58% 48,51% 48,29% 48,06% 47,70%
Ženy % 50,84% 51,21% 50,94% 51,07% 51,65% 51,37% 51,42% 51,49% 51,71% 51,94% 52,30%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 7 5 15 8 6 3 8 9
Ženy - - - 3 6 9 10 7 4 9 10
Spolu 0 0 0 10 11 24 18 13 7 17 19

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 13 6 17 11 11 13 13 14
Ženy - - - 10 6 10 9 8 5 8 9
Spolu 0 0 0 23 12 27 20 19 18 21 23

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 -1 -2 -3 -5 -10 -5 -5
Ženy - - - -7 - -1 1 -1 -1 1 1
Spolu 0 0 0 -13 -1 -3 -2 -6 -11 -4 -4

Detva

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1