HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čimhová

Názov obce: Čimhová
Kód obce: 518719
Názov okresu: Tvrdošín Kód okresu: 510
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 666 m n.m.
ERB Obce Čimhová

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 103 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,39 km2 - 639 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 3,40 km2 340 ha - 53%
- Pôda orná: 0,35 km2 - 35 ha - 10,34%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,05 km2 - 5 ha - 1,62%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,00 km2 - 300 ha - 88,05%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,99 km2 - 299 ha - 47%
- Lesný pozemok: 2,06 km2 - 206 ha - 68,83%
- Vodná plocha: 0,07 km2 - 7 ha - 2,45%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,57 km2 - 57 ha - 19,21%
- Plocha ostatná: 0,28 km2 - 28 ha - 9,52%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 335 328 337 335 333 335 337 333 333 337 340
Ženy 308 307 311 320 315 321 324 320 328 333 342
Spolu 643 635 648 655 648 656 661 653 661 670 682
 
Muži % 52,10% 51,65% 52,01% 51,15% 51,39% 51,07% 50,98% 51,00% 50,38% 50,30% 49,85%
Ženy % 47,90% 48,35% 47,99% 48,85% 48,61% 48,93% 49,02% 49,00% 49,62% 49,70% 50,15%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 6 3 7 6 1 5 3 6
Ženy - - - 4 3 6 4 4 10 6 6
Spolu 0 0 0 10 6 13 10 5 15 9 12

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 2 5 6 2 4 2 4
Ženy - - - 2 3 3 1 3 3 2 1
Spolu 0 0 0 5 5 8 7 5 7 4 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 1 2 - -1 1 1 2
Ženy - - - 2 - 3 3 1 7 4 5
Spolu 0 0 0 5 1 5 3 0 8 5 7

Tvrdošín

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1