HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Horný Badín

Názov obce: Horný Badín
Kód obce: 518441
Názov okresu: Krupina Kód okresu: 605
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 311 m n.m.
ERB Obce Horný Badín

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 33 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 5,63 km2 - 563 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,17 km2 417 ha - 74%
- Pôda orná: 2,58 km2 - 258 ha - 61,77%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,03 km2 - 3 ha - 0,73%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,56 km2 - 156 ha - 37,50%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 1,46 km2 - 146 ha - 26%
- Lesný pozemok: 1,14 km2 - 114 ha - 77,99%
- Vodná plocha: 0,05 km2 - 5 ha - 3,66%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,23 km2 - 23 ha - 15,52%
- Plocha ostatná: 0,04 km2 - 4 ha - 2,83%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 93 96 95 96 96 96 94 90 89 87 87
Ženy 91 94 94 96 95 95 97 97 95 93 89
Spolu 184 190 189 192 191 191 191 187 184 180 176
 
Muži % 50,54% 50,53% 50,26% 50,00% 50,26% 50,26% 49,21% 48,13% 48,37% 48,33% 49,43%
Ženy % 49,46% 49,47% 49,74% 50,00% 49,74% 49,74% 50,79% 51,87% 51,63% 51,67% 50,57%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 2 1 - - - - -
Ženy - - - 1 2 2 1 2 - - 1
Spolu 0 0 0 1 4 3 1 2 0 0 1

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 1 1 2 3 1 1 1
Ženy - - - - 3 2 1 - 1 - 4
Spolu 0 0 0 1 4 3 3 3 2 1 5

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -1 1 - -2 -3 -1 -1 -1
Ženy - - - 1 -1 - - 2 -1 - -3
Spolu 0 0 0 0 0 0 -2 -1 -2 -1 -4

Krupina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1