HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dudince

Názov obce: Dudince
Kód obce: 518387
Názov okresu: Krupina Kód okresu: 605
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 144 m n.m.
ERB Obce Dudince

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 221 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 6,85 km2 - 685 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,22 km2 422 ha - 62%
- Pôda orná: 2,86 km2 - 286 ha - 67,81%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,19 km2 - 19 ha - 4,54%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 3,82%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,01 km2 - 101 ha - 23,83%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 2,63 km2 - 263 ha - 38%
- Lesný pozemok: 1,29 km2 - 129 ha - 49,06%
- Vodná plocha: 0,15 km2 - 15 ha - 5,74%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,79 km2 - 79 ha - 30,18%
- Plocha ostatná: 0,40 km2 - 40 ha - 15,03%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 719 704 704 702 716 711 717 717 718 704 690
Ženy 813 796 803 815 805 792 802 803 811 808 805
Spolu 1532 1500 1507 1517 1521 1503 1519 1520 1529 1512 1495
 
Muži % 46,93% 46,93% 46,72% 46,28% 47,07% 47,31% 47,20% 47,17% 46,96% 46,56% 46,15%
Ženy % 53,07% 53,07% 53,28% 53,72% 52,93% 52,69% 52,80% 52,83% 53,04% 53,44% 53,85%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 7 5 5 8 8 3 4
Ženy - - - 2 5 8 3 7 5 3 6
Spolu 0 0 0 6 12 13 8 15 13 6 10

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 3 7 7 12 11 11 13
Ženy - - - 9 9 12 3 9 10 4 7
Spolu 0 0 0 19 12 19 10 21 21 15 20

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 4 -2 -2 -4 -3 -8 -9
Ženy - - - -7 -4 -4 - -2 -5 -1 -1
Spolu 0 0 0 -13 0 -6 -2 -6 -8 -9 -10

Krupina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1