HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Dúbravy

Názov obce: Dúbravy
Kód obce: 518379
Názov okresu: Detva Kód okresu: 604
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 477 m n.m.
ERB Obce Dúbravy

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 50 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 19,55 km2 - 1955 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 15,04 km2 1504 ha - 77%
- Pôda orná: 6,46 km2 - 646 ha - 42,95%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,23 km2 - 23 ha - 1,50%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 8,35 km2 - 835 ha - 55,55%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,51 km2 - 451 ha - 23%
- Lesný pozemok: 3,18 km2 - 318 ha - 70,50%
- Vodná plocha: 0,12 km2 - 12 ha - 2,59%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,96 km2 - 96 ha - 21,39%
- Plocha ostatná: 0,25 km2 - 25 ha - 5,51%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 467 466 468 472 470 467 466 466 470 468 457
Ženy 514 519 528 527 532 511 506 509 503 501 505
Spolu 981 985 996 999 1002 978 972 975 973 969 962
 
Muži % 47,60% 47,31% 46,99% 47,25% 46,91% 47,75% 47,94% 47,79% 48,30% 48,30% 47,51%
Ženy % 52,40% 52,69% 53,01% 52,75% 53,09% 52,25% 52,06% 52,21% 51,70% 51,70% 52,49%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 4 3 4 6 5 2 1
Ženy - - - - 5 2 4 7 3 5 4
Spolu 0 0 0 5 9 5 8 13 8 7 5

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 3 8 6 7 7 4 10 5
Ženy - - - 7 4 10 6 7 7 7 4
Spolu 0 0 0 10 12 16 13 14 11 17 9

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 2 -4 -3 -3 -1 1 -8 -4
Ženy - - - -7 1 -8 -2 - -4 -2 -
Spolu 0 0 0 -5 -3 -11 -5 -1 -3 -10 -4

Detva

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1