HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 29.05.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Čekovce

Názov obce: Čekovce
Kód obce: 518255
Názov okresu: Krupina Kód okresu: 605
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 396 m n.m.
ERB Obce Čekovce

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 28 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 15,02 km2 - 1502 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 10,66 km2 1066 ha - 71%
- Pôda orná: 3,75 km2 - 375 ha - 35,21%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,01 km2 - 1 ha - 0,10%
   Záhrady: 0,16 km2 - 16 ha - 1,55%
   Ovocné sady: 0,01 km2 - 1 ha - 0,09%
- Trvalé trávnaté porasty: 6,72 km2 - 672 ha - 63,06%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,36 km2 - 436 ha - 29%
- Lesný pozemok: 3,63 km2 - 363 ha - 83,28%
- Vodná plocha: 0,10 km2 - 10 ha - 2,19%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,52 km2 - 52 ha - 11,96%
- Plocha ostatná: 0,11 km2 - 11 ha - 2,58%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 229 216 206 198 196 190 196 193 191 189 185
Ženy 257 247 237 227 224 219 217 212 208 207 207
Spolu 486 463 443 425 420 409 413 405 399 396 392
 
Muži % 47,12% 46,65% 46,50% 46,59% 46,67% 46,45% 47,46% 47,65% 47,87% 47,73% 47,19%
Ženy % 52,88% 53,35% 53,50% 53,41% 53,33% 53,55% 52,54% 52,35% 52,13% 52,27% 52,81%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 1 2 - 3 1 2 1 3
Ženy - - - 1 3 1 1 2 5 3 1
Spolu 0 0 0 2 5 1 4 3 7 4 4

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 5 2 4 1 2 3 4 4
Ženy - - - 4 - 3 1 4 6 6 2
Spolu 0 0 0 9 2 7 2 6 9 10 6

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -4 - -4 2 -1 -1 -3 -1
Ženy - - - -3 3 -2 - -2 -1 -3 -1
Spolu 0 0 0 -7 3 -6 2 -3 -2 -6 -2

Krupina

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1