HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 03.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Budča

Názov obce: Budča
Kód obce: 518204
Názov okresu: Zvolen Kód okresu: 611
Názov kraja: Banskobystrický kraj Kód kraja: 600

Nadmorská výška: 285 m n.m.
ERB Obce Budča

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 74 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 15,91 km2 - 1591 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 5,83 km2 583 ha - 37%
- Pôda orná: 2,48 km2 - 248 ha - 42,55%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,17 km2 - 17 ha - 2,98%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 3,18 km2 - 318 ha - 54,47%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 10,08 km2 - 1008 ha - 63%
- Lesný pozemok: 8,23 km2 - 823 ha - 81,66%
- Vodná plocha: 0,22 km2 - 22 ha - 2,23%
- Plocha zastavané nádvoria: 1,25 km2 - 125 ha - 12,42%
- Plocha ostatná: 0,37 km2 - 37 ha - 3,69%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 505 543 555 576 588 586 598 605 609 617 616
Ženy 532 562 561 583 593 589 599 608 619 629 633
Spolu 1037 1105 1116 1159 1181 1175 1197 1213 1228 1246 1249
 
Muži % 48,70% 49,14% 49,73% 49,70% 49,79% 49,87% 49,96% 49,88% 49,59% 49,52% 49,32%
Ženy % 51,30% 50,86% 50,27% 50,30% 50,21% 50,13% 50,04% 50,12% 50,41% 50,48% 50,68%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 4 7 6 3 4 4 6 8
Ženy - - - 7 4 7 4 3 9 8 6
Spolu 0 0 0 11 11 13 7 7 13 14 14

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 10 7 8 5 13 4 6 7
Ženy - - - 4 5 3 6 6 4 7 3
Spolu 0 0 0 14 12 11 11 19 8 13 10

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - -6 - -2 -2 -9 - - 1
Ženy - - - 3 -1 4 -2 -3 5 1 3
Spolu 0 0 0 -3 -1 2 -4 -12 5 1 4

Zvolen

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1