HOME Slovenský jazyk

Dnes je: 05.06.2020 meniny má: blahoželáme.

                 
   
Vyhľadať obec
Kraj:
Okres:
Obec:
 
Zoznam štat. jednotky SR

RSS pre SR

Slovenská republika RSS files

Projekt je tvorený ako Diplomová práca na tému Využitie databázového systému MySQL pri tvorbe demograficky zameranej internetovej aplikácie.
Dáta boli použité zo stránky: Štatistický úrad SR
Použité technológie:
PHP
MySQL
JavaScript
XML
Google Charts
Výsledky SODB 2001

Hvozdnica

Názov obce: Hvozdnica
Kód obce: 517623
Názov okresu: Bytča Kód okresu: 501
Názov kraja: Žilinský kraj Kód kraja: 500

Nadmorská výška: 328 m n.m.
ERB Obce Hvozdnica

Priemerná hustota obyvateľstva obce je: 132 obyvateľov na 1km2

 Údaje o pôde a rozlohe za rok 2010  Celková výmera obce: 8,73 km2 - 873 ha
Poľnohospodárská pôda spolu: 4,23 km2 423 ha - 48%
- Pôda orná: 2,27 km2 - 227 ha - 53,77%
- Trvalé kultúry:
   Chmelnice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Vinice: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
   Záhrady: 0,21 km2 - 21 ha - 4,99%
   Ovocné sady: 0,00 km2 - 0 ha - 0,00%
- Trvalé trávnaté porasty: 1,74 km2 - 174 ha - 41,24%
Pôda nepoľnohospodárská spolu: 4,50 km2 - 450 ha - 52%
- Lesný pozemok: 3,27 km2 - 327 ha - 72,67%
- Vodná plocha: 0,56 km2 - 56 ha - 12,36%
- Plocha zastavané nádvoria: 0,38 km2 - 38 ha - 8,38%
- Plocha ostatná: 0,30 km2 - 30 ha - 6,58%

Údaje o obyvatelstve počet obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži 547 539 544 553 563 562 562 564 565 572 579
Ženy 578 574 575 574 576 582 592 603 614 612 617
Spolu 1125 1113 1119 1127 1139 1144 1154 1167 1179 1184 1196
 
Muži % 48,62% 48,43% 48,61% 49,07% 49,43% 49,13% 48,70% 48,33% 47,92% 48,31% 48,41%
Ženy % 51,38% 51,57% 51,39% 50,93% 50,57% 50,87% 51,30% 51,67% 52,08% 51,69% 51,59%

Údaje o živonarodených obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 11 4 5 7 12 11 7
Ženy - - - 5 7 5 11 13 13 5 4
Spolu 0 0 0 14 18 9 16 20 25 16 11

Údaje o zomretých obyvateľov podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - 9 7 6 6 8 8 5 4
Ženy - - - 5 8 1 4 2 3 5 4
Spolu 0 0 0 14 15 7 10 10 11 10 8

Údaje o prirodzenom prírastku alebo úbytku podľa pohlavia.(31.12)
Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Muži - - - - 4 -2 -1 -1 4 6 3
Ženy - - - - -1 4 7 11 10 - -
Spolu 0 0 0 0 3 2 6 10 14 6 3

Bytča

NUTS územné jednotky SR

Via info z NUTS SR

Linky a odkazy

V databáze sa nenachádza žiadny weblink!

Weblinks sekcia

Články a Archív
Počasie Slovensko
Reklama spolupracujeme
  Stránky pre RSS správy Stránky pre RSS správy Copyright © 2003 - 2020 Demogeografia Slovenskej republiky Admin  Výmenný Reklamný systém
  Created by: MSteve Počet návštev: CNW:Counter Powered by: CMS phpRS 2.8.1